Hơn 3 năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, ngành Hậu cần đã triển khai sản xuất và trang bị hệ thống bếp dầu để thay thế hệ thống bếp lò hơi cơ khí đã hết niên hạn sử dụng. Năm 2023, có những ảnh hưởng nhất định của thị trường, song Công ty Cổ phần 22, Tổng cục Hậu cần vẫn tổ chức sản xuất nhanh, lắp đặt sớm cho các bếp ăn. Bằng nhiều giải pháp khoa học, hợp lý trong quy trình sản xuất, đến nay, Công ty đã hoàn thành 70% khối lượng công việc được giao và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu trong năm nay.