Thưa quý khán giả và các đồng chí, 24/11, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Đây là dự án luật quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng và bổ sung các chính sách hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.