Tổng cục Chính trị sáng 22/11 đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Báo cáo tổng kết Công tác Đảng, công tác Chính trị toàn quân năm 2023. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị.