Phóng sự ảnh - Số 2940: "Tủ sách nhiệm màu" về với vùng biên.