Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Cuộc tìm kiếm kho vàng thất lạc khổng lồ được cất giấu sau cuộc khởi nghĩa Jacobite năm 1745 tại cao nguyên Scotland cùng với nhà khảo cổ học của chương trình "Hành trình khám phá".