Những truyền thuyết về Đức Quốc xã ở Argentina và những kho báu bị đánh cắp đầy cám dỗ. Mời quý vị khán giả hãy cùng với nhà khảo cổ học khám phá và tách rời sự thật từ những truyền thuyết về bí ẩn Đức Quốc xã Argentina trong chương trình Hành trình khám phá.