Quyết liệt, không sợ hãi và không thể ngăn cản. Người Viking vượt qua biển Bắc và đột kích thị trấn đầu tiên của họ vào năm 793. Trong 300 năm tới, không có chỗ ở châu Âu với một đường bờ biển, một con sông nào an toàn. Nhưng ngày nay hầu hết những gì ta nghĩ về người Viking đến từ các vở Opera cũ của Đức, phim hoạt hình và người vùng...Avenger: Thor. Nhưng thực tế, người Viking đã định hình thế giới hiện tại theo những cách sâu sắc mà đa số chúng ta không thể nhận ra. Họ cũng bỏ lại một số bí ẩn lâu dài...