Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và giải đáp những nghi ngờ, những bí mật về những người phụ nữ vĩ đại của Ai Cập cổ đại trong chương trình Hành trình khám phá.