Rubik thời sự ngày 28/10/2016 có những nội dung chính sau đây: 

- Sở Xây dựng Hà Nội không nhận bàn giao cây chết khô.

- Hoa Kỳ muốn dành 500 triệu USD cho dự án tư nhân Việt Nam.

- Trong phần tiêu điểm hôm nay sẽ là câu chuyện: Ứng dụng đầu tiên dành cho những chương trình thiện nguyện.