Bản tin Rubik thời sự ngày 20/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Biện pháp ứng phó khi bị kiến 3 khoang đốt.

- Du khách nước ngoài chung tay bảo vệ biển Cửa Đại.

- Những phát minh ứng dụng cao của phụ nữ.

- Trong phần tiêu điểm hôm nay sẽ là câu chuyện về: “Ngày 20/10 của đàn ông”.