Rubik Thời sự ngày 26/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Đại học Bách Khoa thí điểm tự chủ tài chính, học phí 14 triệu/năm

- Ngành đường sắt còn hơn 100.000 vé tàu Tết Đinh Dậu 2017

- Tranh cãi xung quanh dịch vụ sinh trắc vân tay