Bù Gia Mập là huyện biên giới của tỉnh Bình Phước với khoảng 36% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có nhiều hộ nghèo, khó khăn. Chung tay cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nòng cốt là Đoàn kinh tế quốc phòng 778 đã triển khai xây dựng các điểm dân nơi biên giới tặng đồng bào. Mỗi hộ gia đình cũng được chính quyền địa phương cấp đất sản xuất nông nghiệp hoặc giao khoán quản lý, bảo vệ đất rừng, hỗ trợ chăn nuôi nhằm ổn định cuộc sống, bám trụ trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.