Thời gian qua, ngành du lịch chịu tổn thất nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Nỗ lực vực dậy ngành công nghiệp không khói là rất cấp bách, tuy nhiên, cũng cần những bước đi hết sức thận trọng và chắc chắn. Ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng, thủ phủ du lịch miền Trung.