Phóng sự ảnh - Số 2707: "Nụ cười thiếu nữ nơi vùng cao".