Phóng sự ảnh - Số 2706: "Cuộc sống đời thường qua ống kính Trần Thế Phong".