Ai là nữ điệp viên đầu tiên trên thế giới sử dụng thiết bị vô tuyến? Nữ anh hùng nào đã được chính phủ Anh truy tặng huân chương George Cross, huân chương cao quý nhất dành cho kỵ binh không ra mặt trận? Đó chính là Noor Inayat Khan, một công chúa Ấn Độ, một nhân vật rất đặc biệt trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ II. Không chỉ vì sắc đẹp, vì sự quả cảm mà còn là những cống hiến rất quan trọng của bà cho lý tưởng hòa bình.