Số phận của các điệp viên luôn là những điều bí ẩn, đôi khi có thể viết thành những thiên tiểu thuyết, đứng trên ranh giới này thì đó là kẻ phản bội, nhưng đối với dân tộc khác thì đó là một anh hùng. Đây cũng chính là câu chuyện về Kim Phiby, một trong những điệp viên hai mang nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20. Phần 2 hồ sơ về nhân vật này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị trong chương trình Hồ sơ mật ngày hôm nay.