Scotland Yard, Sở Chỉ huy của Cảnh sát London, Vương quốc Anh, một trong những trung tâm phòng chống tội phạm lớn nhất trên toàn thế giới. Sự hình thành và phát triển của tổ chức này đã trải qua những mốc lịch sử quan trọng như thế nào? Những vụ kỳ án nào được nhắc đến với vai trò của Scotland Yard và rất nhiều điều bí mật sẽ đến trong chương trình hôm nay!