Sau gần 4 năm cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thắng lợi thuộc về phe Anh - Pháp - Nga và đồng minh, đồng thời nó cũng để lại hậu quả khủng khiếp và tang thương. Mức độ tàn khốc của cuộc chiến kéo dài 52 tháng còn được tính bằng hàng triệu người thiệt mạng, hàng triệu người bị thương, chưa nói tới hơn 3 triệu người bị chiến tranh làm cho góa bụa và 6 triệu trẻ mồ côi, trên 10 triệu người phải tị nạn, có ít nhất 10 triệu binh lính tử trận, hơn 8 triệu thường dân thiệt mạng. Cuộc chiến đó diễn ra chủ yếu ở lục địa châu Âu nhưng vì sao nó tác động đến 1/2 dân số thế giới thời điểm đó? Vì sao có hàng triệu người lính không phải gốc châu Âu đã trở thành những người lính bị quên lãng dù họ đã bỏ biết bao xương máu nơi xa trường nhưng chẳng hề nhận lại một kết cục tốt đẹp?