Bắc Ireland đã trải qua 3 thập kỷ xung đột triền miên giữa những người theo đạo Tin Lành, vốn ủng hộ việc Bắc Ireland sát nhập vào Anh với những người Thiên Chúa giáo muốn để Bắc Ireland làm một phần của nước CH Ireland. Xung đột hầu như đã chấm dứt kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký vào năm 1998. Sau đó là thỏa thuận năm 2007 về việc thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực giữa 2 đảng chính của người Tin Lành và người Thiên Chúa giáo. Tuy nhiên mâu thuẫn vẫn âm ỷ và bạo loạn vẫn bùng phát tại Bắc Ireland...