"Vùng tai nạn" là một trong hai nội dung của Army Games 2021 sẽ diễn ra tại Việt Nam trong ít ngày tới. Chỉ mới nghe thôi, cái tên "Vùng tai nạn" đã khiến chúng ta liên tưởng đến sập đổ, thảm  họa và thậm chí là cả mất mát. Dĩ nhiên sẽ chẳng ai muốn ở trong "Vùng tai nạn" để tự đặt mình trong những hoàn cảnh ngặt nghèo. Tuy nhiên đó chính xác là những gì cán bộ, chiến sỹ đội tuyển Cứu hộ - Cứu nạn QĐND Việt Nam thực hiện trong nhiều tháng gần đây.