Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam đã hành quân đến vị trí tập kết tại trường bắn trên biển thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga. Các kíp bắn trên 2 tàu đã lần lượt thực hiện các bài bắn pháo đối hải AK 176 và bắn maket thuỷ lôi với súng 14,5mm theo đúng điều kiện bài bắn thi đấu.