Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về Đội tuyển QĐNDVN trong hành trình hướng tới Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021.