Mỗi năm các bệnh viện tại TP.HCM kết hợp cùng với các mạnh thường quân tổ chức nhiều chuyến đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo ở các tỉnh miền Tây.