Vùng đất phía Bắc Ai Cập, lãnh thổ Israel, Palestine, Jordan hiện nay, trước đây là khu vực tranh chấp quyết liệt giữa bộ lạc Do Thái và các bộ lạc trong khu vực, cũng như các đế chế lớn bang với nhau như: Roma, Seria, Babylon...Miền đất thánh Jerusalem nơi cả ba tôn giáo là: Do Thái, Thiên Chúa, Hồi Giáo đều coi đó là đất thiêng của mình. Tất cả các bộ lạc đều muốn kiểm soát khu vực đồng bằng ven biển Israel và khu đồi cao Jerusalem  với mục đích tối thượng là để cho được gần Đức Chúa trời. Vậy tại sao trong xuất chiều dài lịch sử với 3 cuộc chiến điêu tàn khi hầu hết các bộ tộc du mục khác bị đồng hóa, hoạc bị tuyệt diệt nhưng người Do Thái lại thoát được khỏi nạn này và họ đã thoát bằng cách nào sẽ có trong chương trình "Hồ sơ mật" tuần này.