Chia sẻ từng bữa cơm, từng chiếc chăn ấm, sẵn sàng đối mặt với những rủi ro, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân giữa tâm dịch... là những hình ảnh đặc biệt ấn tượng của quân đội trong những ngày này. Thấu hiểu, cảm thông và khích lệ tinh thần chiến sĩ, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã phối hợp và tổ chức thành công chương trình ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tinh thần quả cảm của bộ đội trong thời chiến cũng như thời bình.