Mời quí vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 8 với chủ đề "Cho con lời ru".