Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 4 với chủ đề " Suối nguồn ".