Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Sắc màu nghệ thuật - Số 9 với chủ đề "Cánh đồng tháng 10".