Sáng nay ngày 27/12/2016, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên (1996-2016) với sự tham dự của gần 7.200 đại biểu tại 228 điểm cầu trong cả nước. Trung tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Trung tướng Phạm Hồng Hương và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.