Tận dụng điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp, nhiều hộ dân ở xã Đắk Đjăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã phát triển mô hình trồng xen canh cây chanh dây với cây cà phê, hồ tiêu. Việc trồng xen canh cây chanh dây trên đất cây công nghiệp không chỉ tạo ra thu nhập cao cho các hộ gia đình mà còn bảo đảm tính ổn định, bền vững. Đây được coi là một hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế gia đình của đồng bào nơi đây.