Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 13 được tổ chức chiều nay theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Ajay Kumar - Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ chủ trì đối thoại.