Xe tăng không chỉ đơn thuần là một cỗ xe chiến đấu, chúng đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, sự bất khả chiến bại và chiến thắng vinh quang với cả một phân tầng văn hóa Nga liên quan đến nó. Đối với nước Nga, xe tăng là một biểu tượng như thanh Katana trong văn hóa Nhật Bản, đó là nguồn cơn của sự tự hào và là chủ đề để tranh luận, và chúng tôi đã hoàn toàn đúng khi tìm lại huyền thoại T-34 trong những bảo tàng xe tăng lớn nhất thế giới nằm tại Kubinka.