Nhiệm vụ chính của vũ khí phòng thủ không chỉ là bắn hạ kẻ địch mà còn phải bảo vệ các mục tiêu được phân công. Nếu như máy bay địch nhận được tin là phải đối đầu với hệ thống phòng không Tor, chắc chắn nó sẽ phải đổi hướng, năng lực đáng gờm của hệ thống phòng không Tor đã ép rất nhiều kẻ địch phải lựa chọn hòa bình và nhân ái.