Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về những nguyên nhân gây vô sinh nam và các biện pháp điều trị trong chương trình Quân y và đời sống.