Chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng là một lĩnh vực y tế phối hợp với nhiều biện pháp để giảm bớt sự đau đớn, cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Tại Việt Nam, vấn đề này đang được chú trọng; bởi nó không chỉ có tác dụng điều trị y tế mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các biện pháp giúp làm giảm đau đớn về thể xác mang đến sự giải tỏa về tâm lý, tinh thần cho người bệnh cũng như thân nhân người bệnh. Chương trình Quân y và đời sống sẽ đưa tới cái nhìn bao quát về chuyên ngành này.