Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những thành tích tốt trong công tác giảng dạy của giáo viên trường Mầm non 59 Bộ tổng Tham mưu.