Phóng sự ảnh - Số 2108: "Vẻ đẹp phong cảnh qua ống kính Lê Huy Cường".