Phóng sự ảnh - Số 2107: "Tái hiện Lễ cúng giống lúa của đồng bào Ê Đê"