Phóng sự ảnh - Số 2102: "Dấu ấn Hà Nội qua những công trình".