Ngày 14/10/2016 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2011 - 2016. Đây là thời điểm để nhìn lại những hoạt động trên lĩnh vực phát triển kinh tế của TW Hội trong năm năm qua. Đã có rất nhiều mô hình hay, tấm gương tốt trong phong trào này được xướng tên tại Hội nghị; bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, vướng mắc cần được định hướng, tháo gỡ trong thời gian tới. Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với những điểm nhấn của Hội nghị lần này.