Trong chiến đấu, họ là những người lính can trường, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trở về từ chiến trường với những thương tật, những người lính năm xưa vẫn luôn thực hiện theo lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”. Từng ngày, từng giờ, họ vẫn đang nỗ lực hết sức mình vượt lên trên hoàn cảnh để làm những việc có ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, họ đã đang và sẽ luôn luôn sống như thế với phẩm chất cao đẹp của những người lính bộ đội cụ Hồ.