Những năm gần đây, phong trào cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã khẳng định vai trò, vị trí của những người lính trên mặt trận mới, dù ở hoàn cảnh nào vẫn phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế trang trại trên vùng đất đồi, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Nhiều cựu chiến binh ở xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã và đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương…