Sáng nay, ngày 13/6, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) phối hợp với Cục Đối ngoại và Phòng Tùy viên Quốc phòng Australia tại Hà Nội đã khai mạc đợt tập huấn, trao đổi kỹ năng bắn súng quân dụng giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Australia.