Sáng nay (10/6/2022), tại Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; Giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Đây là hoạt động có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, là diễn đàn quy tụ những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, làm sâu sắc hơn cơ sở nội hàm, giá trị quan điểm “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”; theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và có bài phát biểu chỉ đạo.