Trong những năm qua, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân khu vực biên giới cùng chung tay, góp sức tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc, an ninh biên giới và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận tại xã biên giới Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.