Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Phóng sự về sự giúp đỡ tận tình của cán bộ các cấp để chiến sĩ trưởng thành hơn mỗi ngày.