Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Phóng sự phản ánh nhiệm vụ đào tạo của trường Trung cấp Kỹ thuật PKKQ phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.