Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc và những sáng tác về người lính, quân đội trong Phóng sự: "Viên Ngọc" sáng.