Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện giữ gìn nghề Thêu tay truyền thống của nghệ nhân trẻ Quản Thị Cúc quê hương Vũ Thư -Thái Bình.